سباستین گاردنر

سباستین گاردنر

سباستین آنگوس گاردنر (زاده 19 مارس 1960) فیلسوف و استاد فلسفه انگلیسی در کالج دانشگاه لندن است. وی به دلیل تخصص در زمینه کانت، ایدئالیسم آلمانی و فروید شناخته شده است. گاردنر کارشناسی خود را. در سال 1982 و دکتری وی در سال 1987 ، هر دو از دانشگاه کمبریج به دست آورد. او ابتدا در کالج بیرکبک، لندن و از سال 1998 در UCL به تدریس پرداخت. وی در مورد فروید و روانکاوی، کانت و فلسفه پسا كانتی از جمله فیچت، شلینگ و نیچه به طور گسترده نوشته است.

کتاب های سباستین گاردنر

زیباشناسی