مری فایراستون

مری فایراستون

مری فایراستون بیش از 30 کتاب کودک نوشته است. کتابهای وی توسط انجمن ملی معلمان علوم توصیه شده است و او از انجمن مطبوعات محله مینیاپولیس جایزه بهترین نویسندگی را در رشته هنر دریافت کرده است. مری و پسرش، آدام، دوست دارند سوار دوچرخه های خود در نزدیکی خیابان خود شوند.

کتاب های مری فایراستون

پول در می آورم


خرج می کنم


پس انداز می کنم