الکسیس اونیل

الکسیس اونیل

الکسیس اونیل در بوستون و ویکفیلد ، ماساچوست بزرگ شد. وی دکترای خود رادر آموزش معلمان از دانشگاه Siracuse به دست آورد. او نویسندگی را برای برنامه نویسندگان فرمت UCLA تدریس می کند و مشاور منطقه ای انجمن نویسندگان و تصویرگران کتاب کودکان (SCBWI) در منطقه ساحلی مرکزی و کالیفرنیا بود. او همچنین معلم و مشاور بسیاری از موزه ها بوده است از جمله: موزه کانال اری، انجمن تاریخی اونونداگا، موزه هنر اورسون ، موزه ونتورا و موزه J. پاول گتی.

کتاب های الکسیس اونیل

بازار کهنه فروش ها