خسرو امیرحسینی

خسرو امیرحسینی

خسرو امیرحسینی متولد سال 1337، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی مهارتهای زندگی, راه و رسم زندگی, خوشبختی, راه و رسم زندگی جنبه‌های روانشناسی, شادی, اداب معاشرت, اداب معاشرت اسلامی و ... می باشد.

کتاب های خسرو امیرحسینی

مهارت حل مسئله