دایان دی گروت

دایان دی گروت

دایان دی گروت تصویرگر بیش از 120 کتاب کودک و نویسنده-تصویرگر کتابهای پرفروش در مورد گیلبرت ، از جمله مادر ، شما بهترین هستید! (اما خواهر ، شما آفت هستید!)؛ آخرین نفر تخم مرغ گندیده است! آخرین نفر تخم مرغ گندیده است! و... او در آمرست ماساچوست زندگی می کند.

کتاب های دایان دی گروت

دیگه نه مداد و نه کتاب!


شب به خیر، خوب بخوابی!


مامان تو بهترینی!


تولدت نمبارک!