پری عطایی

پری عطایی

پری عطایی متولد سال 1354، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی اعتیاد, جوانان, سرمایه اجتماعی, خانواده, سرایدانشجویی, فرهنگ, فضای مجازی و ... است.

کتاب های پری عطایی