متیو می

متیو می

متیو ای. می نویسنده آمریکایی است. او بیشتر به خاطر پنج کتابش شناخته شده است: راه حل زیبا ، در تعقیب ظرافت ، استراتژی شیبومی ، قوانین تفریق و پیروزی در بازی مغز: رفع 7 عیب اساسی در فکر کردن. می در سال 1981 با مدرک لیسانس از دانشگاه جانس هاپکینز فارغ التحصیل شد ، و از دانشکده بازرگانی وارتون در 1985 مدرک کارشناسی ارشد دریافت کرد. 

کتاب های متیو می

پیروزی در بازی مغز