مایک کاپلان

مایک کاپلان

مایک کاپلان (متولد: 1918) پرفروش ترین نویسنده و کارآفرین موفق است. وی با داشتن سیستم آموزش اختصاصی فروش خود و همچنین آموزش هزاران فروشنده، شرکت فروش چند میلیونی ساخته است.

کتاب های مایک کاپلان

اسرار فروشندگان حرفه ای