الناز محمدی

الناز محمدی

الناز محمدی نویسنده و رمان نویس ایرانی است. از وی چندین رمان به چاپ رسیده است. رمان‌های نبض‌عاشقی، بغض‌عشق ، رهایم‌کن توسط نشرشقایق؛ و رُمان های
بومرنگ، خواب زده، یاس‌مجنون توسط نشر برکه‌ خورشید منتشر شده است. رمان "عمارت" جدیدترین اثر این نویسنده است که در دست چاپ است.

کتاب های الناز محمدی

تردستی


پیلوت


بی تابی


خواب زده


یاس مجنون


رهایم کن