الناز محمدی

الناز محمدی

الناز محمدی نویسنده و رمان نویس ایرانی است. از وی چندین رمان به چاپ رسیده است. رمان‌های نبض‌عاشقی، بغض‌عشق ، رهایم‌کن توسط نشرشقایق؛ و رُمان های
بومرنگ، خواب زده، یاس‌مجنون توسط نشر برکه‌ خورشید منتشر شده است. رمان "عمارت" جدیدترین اثر این نویسنده است که در دست چاپ است.

کتاب های الناز محمدی

سنت شکن


تردستی


پیلوت


بی تابی


نبض عاشقی


خواب زده


یاس مجنون


بغض عشق


رهایم کن