گای کورنو

گای کورنو

گای کورنو (1951-2017) یک تحلیلگر یونگی بود که در موسسه C. G. Jung در زوریخ و بنیانگذار جونگ دایره مونترال آموزش دیده بود. وی تاکنون سخنرانیها و کارگاههای متعددی راجع به روانشناسی مردانه ارائه داده است.

کتاب های گای کورنو

قربانی دیگرانیم و جلاد خویش


پدران غایب