موسسه کتاب عمومی کانادا

موسسه کتاب عمومی کانادا

موسسه کتاب عمومی (کانادا) با مسئولیت محدود ("کانادا") در تاریخ 19 ژوئیه 1994 برای انتشار کتابهای کاری با کیفیت و سایر مطالب یادگیری برای کودکان پیش دبستانی و دبستان گنجانیده شده است. تاریخ موسسه کتاب عمومی کانادا با مجموعه ای از انتشارات موفق، آغاز شد که با انتشار MathSmart در مه 1999 منتشر شد. این منجر به یک موفقیت سریع شد و از زمان آغاز به کار بیش از 200،000 نسخه فروخته شده است.

کتاب های موسسه کتاب عمومی کانادا