برزو قادری

برزو قادری

برزو قادری متولد سال 1349 ، در حوزه‌های مختلفی چون فلسفه، اسطوره، عرفان، هند شناسی، یوگا و طب مکمل صاحب تالیفاتی می باشد. او از بانیان انجمن یوگای ایران بوده و بنیانگذار انجمن علوم ودایی ایران، رییس کار گروه علم‌النفس طب اخلاطی در مجمع نخبگان کشور، درمانگر آیورودا از مرکز NAMA، مدرس و مشاور ستاره‌بینی ودایی از مراکز CVA و ICAS، از فعالیت های او می باشد.

کتاب های برزو قادری

راه یوگا


اینک رهایی


تلنگر


تشخیص و درمان در آیورودا


هفت من منیت