داوود مالکی

داوود مالکی

داوود مالکی متولد سال ١٣٦٥ مدیر مسؤول نشریه تخصصی شعر یانوس و مسؤول انجمن شعر شهرستان شوشتر است.  اشعار وی در جشنواره‌های متعددی صاحب رتبه شده که از جمله آنها کاندید جایزه آوانگاردها، تقدیر شده جایزه اثر انگشت و نامزد فستیوال شعر لیکو ، سه دوره نامزد نهایی شعر خبرنگاران و نامزد نهایی جایزه ادبی ایران بوده است.

کتاب های داوود مالکی

پناهنده