گلندی وندرا

گلندی وندرا

من در شیکاگو ، ایلینوی ، دختر دو معلم مدرسه دولتی بزرگ شدم. یک طبیعت شناس به دام افتاده در یک شهر بزرگ، من همه موجودات حیاط خلوت کوچک و وحشی پدر و مادرم را مطالعه کردم. خواندن، به ویژه داستان های حیوانات، اشتیاق یکسانی داشت که من را به نوشتن علاقه مند کرد. با تحقق یک رویای کودکی، شهر را ترک کردم و در رشته اکولوژی، اخلاقی و تکامل در دانشگاه ایلینوی در اوربانا تحصیل کردم. در دوره های زیست شناسی میدانی، متوجه شدم که اجبار من برای گرفتن مار و سمندر آنطور که فکر می کردم عجیب نبود. در طول یکی از آن کلاس ها، اولین دیدگاه سرحال من از یک گل نیل آبی رنگ در دوربین شکاری لحظه ای بود که تصمیم گرفتم روی زیست شناسی پرندگان تمرکز کنم.

کتاب های گلندی وندرا