آزاده بشارتی

آزاده بشارتی

آزاده بشارتی عکاس و خبرنگار ایرانی است و در ژانر مستند اجتماعی عکاسی می کند. وی متولد 1369 می باشد و علاوه بر عکاسی به شعر نیز می پردازد.

کتاب های آزاده بشارتی

داربست