هلن مک گراث

هلن مک گراث

هلن مک گراث دوره کارشناسی و دیپلم تحصیلات خود را در دانشگاه سیدنی و کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه موناش به پایان رساند. وی در حال حاضر یک استاد الحاقی در دانشکده آموزش و پرورش در دانشگاه RMIT و همچنین یک مدرس ارشد نیمه وقت در دانشکده آموزش و پرورش در دانشگاه دیکین است. او همچنین یک دفتر روانشناسی خصوصی کوچک در چلتنهام، ملبورن دارد. هلن روانشناس و مربی برجسته ای است که علاقه و تخصص خاصی در زمینه بهداشت روان، مهارت های اجتماعی و روابط دارد. وی نویسنده یا همکار نویسنده 22 کتاب برای مربیان، روانشناسان و جامعه عمومی است.

کتاب های هلن مک گراث

شخصیت های دشوار