الن گلدمن

الن گلدمن

الن گلدمن ، تحلیلگر خبره جنبش (CMA) ، یک رهبر در زمینه تجزیه و تحلیل حرکت است، که مطالعه حرکت را کار زندگی خود قرار داده است. آموزش های اولیه رقص منجر به علاقه شدید به رقص، اجرا و تاسیس یک شرکت رقص شد. او یکی از بنیانگذاران موسسه محترم مطالعات جنبش Laban / Bertenieff در نیویورک است، جایی که بیش از سیزده سال را به عنوان مربی در برنامه صدور گواهینامه گذرانده است. او در تجزیه و تحلیل جنبش لبنان یک نیروی اصلی در نظر گرفته می شود. خانم گلدمن در حال حاضر در منهتن در یک تمرین خصوصی مشغول به کار است، و خدمات ارزیابی مدیریت، برنامه ریزی شغلی و مهارت های ارتباطی را ارائه می دهد.

کتاب های الن گلدمن

مردم ما را چگونه می بینند