آون هیوز

آون هیوز

آون ای. هیوز متولد 3 دسامبر 1349 ، رئیس دانشجویان دانشگاه RMIT استرالیا است. وی پیش از این استاد مدیریت بخش عمومی در دانشگاه موناش استرالیا بود. 

کتاب های آون هیوز

مدیریت دولتی نوین