احمد حسین شریفی

احمد حسین شریفی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدحسین شریفی، در سال ۱۳۴۹ در روستای رزینی از توابع شهرستان نهاوند، دیده به جهان گشود. ایشان پس از طی تحصیلات دوران ابتدایی و راهنمایی در همان روستا، در سال ۱۳۶۴ وارد حوزة علمیة شهرستان نهاوند شد. اما پس از یک سال تصمیم گرفت برای ادامة تحصیلات خود به حوزة علمیة قم هجرت نماید. به همین دلیل در سال ۱۳۶۵ وارد حوزة علمیة قم شد.
ایشان افزون بر تحصیلات حوزوی تا مقطع «خارج» و شرکت در درس‌های فقه و اصول فقهای بزرگی همچون آیات عظام وحید خراسانی، نوری همدانی، مکارم شیرازی و جوادی آملی، از سال ۱۳۷۱ به منظور آشنایی با حوزه‌های مختلف علوم انسانی وارد مؤسسة در راه حق (مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره) شد و پس از طی دوران عمومی (مقطع کارشناسی)، از سال ۱۳۷۶ وارد مقطع کارشناسی ارشد رشتة دین شناسی (فلسفة دین) مؤسسه شد.

کتاب های احمد حسین شریفی

سبک زندگی