رویا شفیعی

رویا شفیعی

دکتر رویا شفیعی متولد سال 1348، آسیب شناس گفتار و زبان حوزه های تخصصی مهارتهای زبانی اموزش‌درمانی, گفتاردرمانی کودکان, زبان‌پریشی کودکان, زبان‌اموزی, گفتاردرمانی مصور, ... می باشد.

کتاب های رویا شفیعی

فرهنگ مصور جمله ها