پیتر هالینز

پیتر هالینز

پیتر هالینز نویسنده پرفروش ، محقق روانشناسی انسانی ، و محقق در مورد شرایط انسانی است. وی دارای مدرک کارشناسی روانشناسی و تحصیلات تکمیلی است و با ده ها نفر از اقشار مختلف مردم کار کرده است.

کتاب های پیتر هالینز

هنر و علم خودشناسی