لیندا وست

لیندا وست

ليندا وست هنگام مطالعه تقویم مایاها ، کدی را به هم متصل کرد که باعث شد وی بورس تحصیلی برای گذراندن وقت با ترنس مک کنا در جنگل بارانی مایا در مکزیک را بدست آورد.

کتاب های لیندا وست

فرکانس