هربرت شندلباخ

هربرت شندلباخ

هربرت شندلباخ متولد 6 اوت 1936 در آلتنبورگ تورینگن ، فیلسوف آلمانی است. وی استاد فلسفه در دانشگاه هومبولت برلین و رئیس اداره كل فلسفه بود. 

کتاب های هربرت شندلباخ

تاریخ و تبیین مفهوم خرد