ویلیام ادواردز دمینگ

ویلیام ادواردز دمینگ

دبلیو ادواردز دمینگ (W. Edwards Deming‎؛ ۱۴ اکتبر ۱۹۰۰ – ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳) مهندس، آمارشناس، استاد، نویسنده، مدرس و مشاور مدیریت ،اهل ایالات متحده آمریکا بود. وی ابتدا به عنوان مهندس برق و بعداً متخصص در فیزیک ریاضی تحصیل کرد، به توسعه روشهای نمونه گیری که هنوز توسط وزارت سرشماری ایالات متحده و اداره آمار کار استفاده می شود، کمک کرد.

کتاب های ویلیام ادواردز دمینگ

خروج از بحران