فریدا فوردهام

فریدا فوردهام

فریدا فوردهام زاده ی 23 فوریه 1903 و درگذشته ی 7 ژانویه 1988 ، یک مددکار اجتماعی روانپزشکی ، تحلیلگر و نویسنده یونگی بود. همسر دوم او روانشناس تحلیلی نوآور ، مایکل فوردهام بود.

کتاب های فریدا فوردهام

مقدمه ای بر روانشناسی یونگ