هدایت الله ستوده

هدایت الله ستوده

هدایت الله ستوده، نویسنده، مدرس دانشگاه؛ فرزند یداله، متولد سال 1319سمنان ، در سن 7 سالگی به اتفاق خانواده به حاجی آباد فامیلی ( آتشگاه ) گرمسار مهاجرت کرد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در گرمسار به پایان رسانید و در سال 1339 دیپلم تجربی گرفت. در سال 1349 در رشته علوم اجتماعی، موفق به اخذ دانشنامه کارشناسی از دانشگاه تهران شد. در سال 1369، دانشنامه کارشناسی ارشد خود را در رشته مردم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران با پایان نامه ای تحت عنوان "خانواده و خویشاوندی در ایوانکی" دریافت کرد. دکتر ستوده در سال 1381، موفق شد مدرک دکترای مردم شناسی خود را از دانشگاه آمریکا اخذ نماید.

کتاب های هدایت الله ستوده