ریچارد ای. بارنی

ریچارد ای. بارنی

ریچارد ای. بارنی زاده ی 2 دسامبر 1955 ، دانشیار انگلیسی در دانشگاه آلبانی دانشگاه ایالتی نیویورک است و همچنین نویسنده کتاب طرح های روشنگری: آموزش و رمان در انگلیس قرن هجدهم است.

کتاب های ریچارد ای. بارنی

گفت و گو با دیوید لینچ