حسن فرهنگی

حسن فرهنگی

حسن فرهنگي متولد سال 1349 در تبریز ، نویسنده ی ایرانی است. او تاکنون چندین رمان نوشته و کاندید جوایز ادبی شده است. او همچنین برگزار کننده ی جشنواره های داستانی متعدد و مؤسس خانه ی داستان ایران است و فعالیت های فرهنگی زیادی انجام می دهد.

کتاب های حسن فرهنگی