امید عطایی فرد

امید عطایی فرد

امید عطایی فرد (زاده‌ی ۹ فروردین ۱۳۴۴ خورشیدی، در تهران) نویسنده و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران باستان است.

کتاب های امید عطایی فرد

اوستانامه


مرز مزدایی


ایران بزرگ