فرانک کیمرو

فرانک کیمرو

فرانك كيمرو یک طراح و نویسنده مستقر در نیویورک است. طی 15 سال گذشته ، او به عنوان یک طراح در ساخت مارک ها ، کتاب ها ، رابط ها و تصاویر کار کرده است.

کتاب های فرانک کیمرو

شکل دیزاین