سجاد گودرزی

سجاد گودرزی

سجاد گودرزی متولد 1355 ، از سال 1374 به صورت حرفه‌ای وارد حوزه شعر شد. نخستین دفتر شعر او با عنوان سیاهه مسیرها در سال 1385 توسط نشر ثالث منتشر و راهی بازار نشر شد. دومین مجموعه شعر سجاد گودرزی با عنوان جنبش تن با کو در مجموعه جهان تازه شعر نشر چشمه منتشر شد.محوری‌ترین رگه‌ی شعر سجاد گودرزی بی‌تردید طنز اوست.

کتاب های سجاد گودرزی

جنبش تن باکو