محمد منشی زاده

محمد منشی زاده

محمد منشی زاده هستم متولد سال 1361، مدرس سواد‌رسانه‌ای و مهارت‌های زندگی با رسانه. نویسنده کتاب والدین‌حقیقی، فرزندان‌مجازی. حدود 35 سال طول کشید تا فهمیدم بهترین کاری که می‌توانم در دنیا انجام دهم یاد گرفتن و یاد دادنه. من روانشناس نیستم اما خوب بلدم چطور یه مفهوم خوب رو یادبگیرم، زندگی کنم و به بقیه هم یاد بدهم.

کتاب های محمد منشی زاده