ابوالقاسم ذاکرزاده

ابوالقاسم ذاکرزاده

ابوالقاسم ذاکر زاده ۱۳۲۳ در تهران و درگذشته ۲ آذر ۱۳۸۷ در تهران، پژوهشگر فلسفه و استادیار دانشگاه شهید بهشتی بود. ذاکرزاده دوره کارشناسی زمین‌شناسی و کارشناسی ارشد فلسفه را در دانشگاه مونستر گذراند و دوره دکتری فلسفه را در دانشگاه آخن به پایان برد. او عمده پژوهش‌هایش را صرف بازشناسی و بازفهمی تفکر فلسفی آلمان در سده‌های هفدهم تا بیستم کرد.

کتاب های ابوالقاسم ذاکرزاده

ایده آلیسم آلمانی