کتاب ایده آلیسم آلمانی

German idealism
از ولف تا پیروان جدید کانت
کد کتاب : 34016
شابک : 978-9648687002
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 600
سال انتشار شمسی : 1391
نوع جلد : سلفونی
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 1 مهر

معرفی کتاب ایده آلیسم آلمانی اثر ابوالقاسم ذاکرزاده

فیلسوفان ایده آلیست آلمان نقطۀ عطف بزرگی در مسیر تاریخ فلسفه به وجود آوردند. «ولف»، گرچه فیلسوفی ایده آلیست و معتقد به این است که جهان مخلوق خداوند می باشد، ولی در زمرۀ فیلسوفان عقل گرا نیز به شمار می آید. افکار او در شکل گیری آراء کانت بسیار موثر بوده است. ولف در باب قانون طبیعی و حقوقی عقیده دارد که خرد به طور مضمونی چیستی حق اجتماع را بیان می کند. چند سال پس از مطرح کردن این عقیده، کانت اصلی جدید یعنی قانون گذاری صرفا صوری را مطرح کرد. به عقیدۀ وی وحدت جهان حاصل تاثیر متقابل نیروهای نامتناهی جوهرها است. کانت در تئوری نژادها معتقد است که تمام نژادها، جنسی طبیعی و واحد را تشکیل می دهند، زیرا تمام نژادها بین خود قادر به تولید نسل هستند. نوکانتی های مستقل، مکتب ماربورگ، ارنست کاسیرر و مکتب جنوب غرب آلمان از پیروان جدید کانت هستند. نویسنده در کتاب حاضر فلسفۀ ولف، کانت، شلینگ و روح گرایان را بررسی و پیروان هم عصر و جدید کانت را معرفی کرده است.

کتاب ایده آلیسم آلمانی

ابوالقاسم ذاکرزاده
ابوالقاسم ذاکر زاده ۱۳۲۳ در تهران و درگذشته ۲ آذر ۱۳۸۷ در تهران، پژوهشگر فلسفه و استادیار دانشگاه شهید بهشتی بود.ذاکرزاده دوره کارشناسی زمین‌شناسی و کارشناسی ارشد فلسفه را در دانشگاه مونستر گذراند و دوره دکتری فلسفه را در دانشگاه آخن به پایان برد. او عمده پژوهش‌هایش را صرف بازشناسی و بازفهمی تفکر فلسفی آلمان در سده‌های هفدهم تا بیستم کرد.