کتاب زندگی و اندیشه حکیم ابونصر فارابی

The life and Ideas of Hakim Abu Nasr Farabi
کد کتاب : 120823
شابک : 978-6005077018
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 373
سال انتشار شمسی : 1386
سال انتشار میلادی : 2007
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب زندگی و اندیشه حکیم ابونصر فارابی اثر نصراله حکمت

هویت ایران اسلامی و شکوه و عظمت آن، در گروی استقرار و ظهور سه نقطه است که اکثر شرق‌شناسان آن را شناسایی کرده و در تخریب آن کوشیده‌اند؛ ایران باستان، پذیرش اسلام و پیدایی حکمای مسلمان، به خصوص در عرصۀ ایران باستان و تکوین فلسفه در ایران پس از اسلام، عمده مطالعات و تحقیقات موجود، یا مستقیما از آن مستشرقان است و یا مستند به آن‌هاست. تاریخ فلسفۀ اسلامی را غربی‌ها آن‌گونه که خواسته‌اند نوشته‌اند و همۀ حرف آن‌ها یک کلمه است و آن این که مسلمانان، صاحب تفکر و اندیشه نیستند و هرچه دارند از یونان گرفته‌اند. در این که فارابی و دیگر حکیمان مسلمان، فلسفۀ یونان را به خوبی خوانده‌اند، جای هیچ تردیدی نیست؛ اما نگارندۀ کتاب معتقد است که فلسفه‌ای که فارابی بینان نهاده و ابن سینا آن را دنبال کرده ماهیتا با فلسفۀ یونان تفاوت دارد. تفکر حکیم ابونصر فارابی فیلسوف برجستۀ مسلمان در قرن سوم و چهارم دو مرحله دارد و او در هر مرحله طرحی نو در انداخته است. در مرحلۀ نخست وی به عنوان روش، سخن از وحدت حقیقت و وحدت فلسفه گفته است که خود تاسیس روش نقد عقلانیت فلسفی است. در مرحلۀ دوم از عقلانیت فلسفی عبور کرده با طرح فلسفۀ خیال و تبیین نسبت خیال و نبوت، طرحی نو در انداخته و قدم به ساحت عقلانیت عرفانی نهاده که تمهید حکمت نبوی و فتح باب ایمان است، این همان راهی است که ابن سینا و سهروردی ادامه داده و اوج آن در خیال ابن عربی تحقق یافته است. هدف اصلی نگارنده از نگارش کتاب حاضر آشنایی مخاطبان با زندگی فارابی، ترسیم خطوط برجستۀ چهرۀ او، دانستن احوال و رویدادهای عمر هشتادسالۀ وی و در نهایت شناخت شخصیت و ویژگی‌های اخلاقی و فردی این حکیم است. وی افزون بر این، آثار و تالیفات وی را معرفی و کلیاتی از اندیشۀ او را با طرح در مبحث "وحدت فلسفه" و "رابطۀ دین و فلسفه" تبیین نموده است.

کتاب زندگی و اندیشه حکیم ابونصر فارابی

نصراله حکمت
نصرالله حکمت فیلسوف، حکیم، عارف، شاعر، سخنران، نویسنده ی برجسته و استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی است. او دارای دکترای فلسفه و درجهٔ علمی استاد است. وی جزو معدود اساتید فلسفه ای است که حوزهٔ تخصّصی اش فلسفه در جهان اسلام است و در عین حال با فلسفهٔ غرب آشنایی دارد. در این زمینه؛ او گاهی به تدریس فلسفهٔ بعد از رنسانس و به طور اخص فلسفهٔ کانت نیز می پردازد.
دسته بندی های کتاب زندگی و اندیشه حکیم ابونصر فارابی