ارنست هومان

ارنست هومان

ارنست هومان (Ernest Havemann) (1912-1995) او نویسنده مجله St. Louis Post-Dispatch ، مجله Time و Life بود. وی همچنین در تألیف چندین کتاب درسی روانشناسی همکاری داشته است. وی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه واشنگتن بود. وی جانباز سپاه هوایی ارتش در جنگ جهانی دوم بود.

کتاب های ارنست هومان

عصر روانشناسی