مصطفی جمشیدی

مصطفی جمشیدی

مصطفي جمشيدي متولد سال 1320 ، نویسنده و مؤلف ایرانی می باشد.

کتاب های مصطفی جمشیدی

شاهنامه فردوسی به زبان ساده


کتاب زندیق


بیشتر بخوانید

«جریان سیال ذهن»، آینه ای از افکار انسان ها

نگارش به سبک «جریان سیال ذهن» این امکان را برای مخاطبین فراهم می آورد که افکار درونی شخصیت ها را «بشنوند»