پل دی استوری

پل دی استوری

پل دی استوری (متولد دیترویت، میشیگان، ایالات متحده) نویسنده کتاب های مصور از دیترویت، میشیگان است. وی نوشتن نثر را از همان سنین کودکی با هدف ورود به هنر طنز آغاز کرد.

کتاب های پل دی استوری

هرکول


ویلهلم تل