کریستوفر ال هاربو

کریستوفر ال هاربو

کریستوفر ال. هاربو هنگامی که بر روی نسخه ای از کمیک "اوساگی یوجیمبو" استن ساکای برخورد کرد، عشق خود به کتاب های طنز را در بزرگسالی کشف کرد. امروزه، قفسه های کتاب کریستوفر مملو از داستان های مصور و رمان های گرافیکی از سراسر جهان است.

کتاب های کریستوفر ال هاربو

جهان آتش فشان ها