آرش رادی

آرش رادی

آرش رادی متول سال 1355، فرزند اکبر رادی و یکی از اعضای هیئت مدیره «بنیاد اکبر رادی» می باشد.

کتاب های آرش رادی

کمدی کلاسیک


راهنمای فیلم نوآر