کارل آمریکس

کارل آمریکس

کارل پی. آمریکس (متولد 1947) فیلسوف آمریکایی است. وی استاد فلسفه برجسته مک ماهون-هنک در دانشگاه نوتردام است. آمريكس در دانشگاه ییلA.B. ، summa cum laude (1969) ، Ph.D. (1973)، جایی که او پایان نامه خود را به راهنمایی Karsten Harries نوشت. وی در سال 1973 به عضویت هیئت علمی نوتردام درآمد و بیش از چهل سال در آنجا تدریس کرد.
وی به عنوان یکی از برجسته ترین محققان فلسفه امانوئل کانت شناخته می شود و در تاریخ فلسفه متاخر مدرن و قاره نوشته های زیادی داشته است. آمريكس ویراستاری مشترک مجموعه متون کمبریج در تاریخ فلسفه را بر عهده دارد. وی در سال 2009 به عنوان عضو آکادمی علوم و هنر آمریکا انتخاب شد.

کتاب های کارل آمریکس

ایده آلیسم آلمانی