جلال الدین سلطان کاشفی

جلال الدین سلطان کاشفی

جلال الدین سلطان کاشفی متولد سال 1323، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران است. حوزه های تخصصی وی طراحی هندسی, نقاشی, نگارگری ایرانی, گره‌سازی, زیبایی شناسی, رنگ, شیر, نقاشی ایرانی, نگارگری, کلیله و دمنه می باشد.

کتاب های جلال الدین سلطان کاشفی

چاپ دستی مقدماتی وپیشرفته