سمیرا قیومی

سمیرا قیومی

سمیرا قیومی، متولد 1360 در شهر سمنان آثاری در زمینه کودک نوجوان دارد؛ از جمله «‌خنده‌های تربچه‌ای» از انتشارات علمی و فرهنگی، «صورتی مثل ابر» از انتشارات شکوفه، «لولو آلبالو و «یک دو سه چیلیک» از انتشارات علمی و فرهنگی و ...
قیومی همچنین مقالاتی با عناوین: حکایت آفتاب گردش (پژوهش)، انتشارات سخن، ۱۳۸۵نگاهی دیگر به بیتی از مثنوی، مجله مطالعات عرفانی، ۱۳۸۵، مدخل بهرام صادقی، دانشنامه جهان اسلام، ظرفیت بازنویسی متون عرفانی به منظور رشد معنوی کودکان باتوجه به نظریه آگاهی ارتباطی، همایش ملی پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی و کنفرانس بین‌المللی معنویت و کودکان، دانشگاه کبک کانادا، ۲۰۱۸ داشته است.

کتاب های سمیرا قیومی

کرموخان شهردار می شود


دوست الکی یا راستکی؟


بابا بادمجون از بین ما نرو


بپا خواب نری رو ابرها!


چه تربچه ی زبر و زرنگی


حکایت آفتاب گردش