شریل وبستر

شریل وبستر

شریل با مدرک انگلیسی و روانشناسی قبل از تعطیلات شغلی برای تربیت چهار فرزند به عنوان معلم دبستان کار می کرد. او همچنین به نوعی وقت خود را برای پرورش علاقه به نوشتن پیدا كرد و كتابهای تصویری را با OUP ، Andersen ، Little Tiger Press و همچنین طرح های خواندن با پیرسون، HarperCollins و Franklin Watts منتشر كرد.

کتاب های شریل وبستر

بافتنی عجیب