رجینالد رنالدز

رجینالد رنالدز

رجینالد آرتور رینولدز (1905 - 16 دسامبر 1958) نویسنده جناح چپ انگلیس، یک کوکر و یک فعال ضد استعمار بود که با M.K گاندی و هوراس اسکندر همکاری داشت. 
وی که یک کوکر بود، دبیر کل جنبش جنگ دیگر در سالهای 1933-1937 بود.
وی شاید بیشتر به عنوان منتقد امپریالیسم انگلیس در هند و به خاطر کار "صاحبان سفید" در هند در سال 1937 شناخته شد. برای سالها شاعر هجو طنز هفتگی نیو ایالتزمن بود.
او در سال 1938 با رمان نویس چپ چپ اتل مانین ازدواج کرد.
او در زمان جنگ جهانی دوم، زمانی که در اقدامات احتیاطی حمله هوایی و در یک واحد بیمارستانی سیار کار می کرد، یک مخالف وظیفه بود.

کتاب های رجینالد رنالدز

زندگینامه مهاتما گاندی