فیلیپ ویلکینسون

فیلیپ ویلکینسون

فیلیپ ویلکینسون متولد 1955 ، نویسنده کتابهای غیر داستانی برای کودکان و بزرگسالان است. وی در کالج کورپوس کریستی آکسفورد تحصیل کرده است. او پیش از نویسنده شدن به عنوان سردبیر کار می کرد. وی در زمینه های تاریخ ، هنر ، دین و معماری تخصص دارد و بیش از چهل عنوان کتاب در این حوزه ها نوشته است. ویلکینسون اثر مهمی درباره رومیان نوشته است. او اکنون در گلوسترشایر زندگی می کند. 

کتاب های فیلیپ ویلکینسون