رابرت کورتاد

رابرت کورتاد

رابرت کورتاد در ارتش ایالات متحده 1968-1971 خدمت کرد. پس از خدمات وی به عنوان یک اپراتور کامپیوتر و متخصص رایانه برنده جایزه وزارت دفاع شد. در سال 1985 یک پزشک از Recovery International به عنوان روشی برای کنار آمدن با اضطراب و عصبانیت نام برد. رابرت در جلسات این سازمان شرکت کرده و برنامه را آموخت. وی پس از سالها عضویت، تصمیم گرفت کتابی بنویسد که روش ترس از ترس و عصبانیت را برای مخاطبان مدرن توضیح دهد.

کتاب های رابرت کورتاد