محمد حمزه زاده

محمد حمزه زاده

محمد حمزه‌زاده، متولد سال 1348 تهران، از هفده سالگي نوشتن براي مجلات را آغاز کرد و در بيست و دو سالگي اولين کتاب خود را که مجموعه قصه‌اي براي نوجوانان بود به چاپ رساند. از بيست و چهار سالگي سردبير مجلات رشد کودک و نوآموز و دانش آموز وزارت آموزش و پرورش شد.در ادامه فعاليت در مجلات رشد، چهار سال معاون هنري دفتر انتشارات كمك آموزشي بود. وي كه فارغ التحصيل كارشناسي كارگرداني سينماست، کار در حوزه هنري را با همکاري با دفتر ادبيات و هنر مقاومت شروع کرد. سپس وارد مجله سوره نوجوانان شد و چند سالي به طور همزمان با سه دفتر رشد، مقاومت و سوره نوجوانان همکاري داشت. از سال 81 دوباره به حوزه آمد و مسووليت انتشارات سوره مهر را بر عهده گرفت. از این نویسنده تاکنون پانزده کتاب برای کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده که تعدادی از آنها برنده جوایز مختلف ادبی شده اند.

کتاب های محمد حمزه زاده

دو رکاب و چهار پا