علی اکبر حسن زاده

علی اکبر حسن زاده

دکتر علی اکبر حسن زاده متولد سال 1324، دکترای روان‌شناسی از دانشگاه نیودهلی هندوستان تخصص متافیزیک – تحقیقات دانشگاهی در هندوستان و کشور نپال، لیسانی و فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از انگلستان می باشد. وی عضو هیئت علمی دانشگاه پلیس در تهران (1353 تا 1360) و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد (از سال 1364 تا کنون) است.

کتاب های علی اکبر حسن زاده