محمد قهرمانی خرم

محمد قهرمانی خرم

دکتر محمد قهرمانی خرم متولد سال 1358، مشاوره قبل از ازدواج، زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی، آموزش روش‌های نوین فرزندپروری به والدین، درمان اختلالات رفتاری و روانی، مشاوره فردی برای پیشرفت و برطرف کردن ضعف‌هایی مثل کمبود عزت نفس و اعتماد به‌نفس، کمرویی، نه گفتن و ابراز وجود است. وی برگزار کننده 

کتاب های محمد قهرمانی خرم